پرسشنامه خودآگاهی scs

پرسشنامةخودآگاهی فنیگستین، شیر و باس

سازنده و سال ساخت: فنیگستین، شیر و باس 1975

سوالات: 23 سوال، دارای 3 خرده مقیاس: خودآگاهی خصوصی، عمومی، اضطراب اجتماعی.

با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس و مولفه و ذکر سوالات معکوس.

روایی و پایایی: دارد

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

جست و جو

درگاه کاربری