پرسشنامة خودکارآمدی کامپیوتر ترک زاده - 2003

پرسشنامة خودکارآمدی کامپیوتر

سازنده و سال ساخت: ترک زاده 2003

سوالات: 27 سوال. تک عاملی.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 4 درجه ای.

ساختار فایل: word

Computer Self-efficacy Scale

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

جست و جو

درگاه کاربری