پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

پرسشنامةعملکرد شغلی پاترسون

سازنده و سال ساخت:پاترسون - 1990

سوالات: 15 سوال.

شیوه نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی: دارد

شیوه نمره گذاری بر مبنای طیف لیکرت 4 درجه ای.

ساختار فایل: word


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

جست و جو

درگاه کاربری