پرسشنامه امنیت شغلی

پرسشنامة امنیت شغلی

سازنده و سال ساخت: نیسی - 1379

سوالات:30  سوال، دارای 9 مولفه: احساس آرامش، عاطفی بودن محیط کار و ...

با ذکر شماره سوالات سوالات هر مولفه و ذکر شماره سوالات معکوس.

روایی و پایایی: دارد


ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

جست و جو

درگاه کاربری